EDUSKUNTAVAALIT 2019

Mä haluan, että Suomi on eteenpäinkatsova, oikeudenmukainen ja tulevaisuuden huomioonottava maa.

Maailma pelastetaan kaupungeissa

Meidän on pakko ratkaista ilmastonmuutos. Se on meidän ajan suurin ihmiskuntaa ja maapalloa koskettava kysymys. Me tarvitaan tiukkoja ilmastotekoja – ja äkkiä.

Ilmastonmuutos ratkaistaan siellä, missä massat on – kaupungeissa. Meidän tulee siksi edistää kestävää kaupunkilaista elämäntapaa. Jo nyt yli puolet maailman väestöstä asuu urbaaneilla alueilla ja muuttovauhti kaupunkeihin vain kiihtyy. Suurin osa vuoden 2050 kaupungeista on vielä rakentamatta. Ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi on erittäin tärkeää, miten me rakennamme tulevaisuuden yhteiskunnat.

Suomessa suurimmat päästöt syntyy liikkumisesta ja asumisesta. Valtion tulee ohjata voimakkaammin kuntia rakentamaan tiiviitä kaupunkeja, joissa kenenkään ei tarvitse omistaa autoa. Kaupunkeja, joissa ihmiset voi elää ekologisesti kestävissä rakennuksissa, asua lähellä kauppaa ja kirjastoa, kävellä ja pyöräillä töihin. Kaupunkeja, joissa lähipuisto on perusoikeus ja julkisella liikenteellä pääsee metsään.

Rakennetaan parempaa yhtenäisyyttä ja solidaarisuutta panostamalla kaupunkien välisiin junayhteyksiin Euroopaan suuntaan. Säädetään ilmastoa säästävä lentovero, mutta huolehditaan siitä, että me olemme edelleen vahvasti yhteydessä toisiimme – tunneli Tallinaan ja yöjuna Berliinin. Solidaarisuus, uusien ajatusten ja ihmisten vapaa kulku on se, mikä auttaa pelastamaan tän maailman.

Feminismi lakiin ja talouteen

Rakennetaan yhdessä Suomi, joka edistää ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta muuallakin kuin juhlapuheissa. Suomi, jossa säädetään feministisiä lakeja ja tehdään feminististä talouspolitiikkaa.

On paljon, mitä pitää lainsäädännössä ja talouspolitiikassa korjata.

Ihmisoikeuksia loukkaava translaki pitää uudistaa. Pakkosterilisointi pitää lopettaa ja jokaisen
sukupuolen pitää voida perustua itsemääräämisoikeudelle. Juridinen sukupuoli pitää voida muuttaa ihan vain omalla ilmoituksella. Tarvittaviin hoitoihin pääsemistä pitää helpottaa, myös muunsukupuolisten osalta, ja transpolien asema portinvartijoina pitää lakkauttaa.

Suomessa pitää tunnustaa kolmas sukupuoli. Meidän pitää laintasolla tunnustaa se tosiasia, että kaikki meistä ei ole miehiä tai naisia.

Meidän pitää uudistaa perhevapaat tasa-arvoisiksi. Myös isien pitää hoitaa lapsensa – jaetaan perhevapaat yhdenvertaisesti vanhempien kesken 6+6+6-mallin avulla. Lakkautetaan kotihoidontuki, joka vaikeuttaa erityisesti naisten asemaa työmarkkinoilla, heikentää heidän eläkekehitystä ja vaikeuttaa esimerkiksi maahanmuuttajien kokoutumista Suomessa.

Ei on ei, ja vain kyllä on kyllä. Meidän pitää uudistaa raiskauslainsäädäntö suostumuksen puutteeseen perustuvaksi. Suostumus2018 -kansalaisaloite on tärkeä työkalu tässä, ja työ jatkuu ensi kaudella eduskunnassa. Jos ette vielä ole allekirjoittaneet, käykää tekemässä se helposti netissä – meillä on pari viikkoa jäljellä allekirjoitusten keräysaikaa.

Oikeasti maksuton koulutus

Maksuton koulutus on yksi hyvinvointivaltiomme valttikortteja ja peruspilareita.

Se takaa aidosti tasa-arvoisen vaihtoehdon jokaiselle taustasta riippumatta hakeutua korkeakoulutukseen. Tasa-arvoisen koulutuksen ansiosta suomalaisten hyvinvointierot kuuluvat maailman pienimpiin, yhteiskuntamme on tunnettu rauhallisuudestaan ja suomalainen osaaminen on tunnetuin vientituotteemme.

Maksuttomuus pitää näkyä jokaisessa koulutuksen vaiheessa: maksuton varhaiskasvatus, maksuton peruskoulu, maksuton toinen aste ja maksuttomat korkeakoulut. Kenenkään kouluttautuminen ei saa jäädä kiinni perheen varallisuudesta – koulutus on meidän tärkein voimavara, ja meidän tulee huolehtia siitä, ettei yksikään nuori joudu jäämään koulutuksen ulkopuolelle.

Kansainvälisten opiskelijoiden lukukausimaksut tulee perua. Meidän ei tule kopioida maailmalta lukukausimaksuja. Päinvastoin meidän tulee edistää maksuttoman koulutuksen periaatteen leviämistä myös muualle Eurooppaan. Lukukausimaksut tulevat Suomelle myös kalliiksi. Maksut ovat vähentäneet kansainvälisten opiskelijoiden oleskelulupahakemuksia. Pienenä maana Euroopan laidalla kansainväliset osaajat ovat meille elintärkeitä. Maksuton koulutus on vahvin valttikortti, mitä meillä on. Pidetään siitä kiinni.

Jotta koulutuksen laatu, maksuttomuus ja saavutettavuus voidaan taata, on koulutukseen palautettava se miljardi, joka sieltä tällä hallituskaudella on leikattu.

Tuu mukaan rakentamaan oikeudenmukaista ja kestävää Suomea ja liity tukiryhmään: https://www.facebook.com/groups/samelinjengi/

Start typing and press Enter to search