Ei enää lihaa SYL:n tapahtumiin!

Ponsi SYL:n tapahtumien tarjoiluista

Esittää Sameli Sivonen (HYY), kannattaa Mikael Liimatainen (AYY)

 

Ilmastonmuutos etenee entistä nopeammin. Nykyisellä kunnianhimon tasolla ilmasto tulee lämpenemään maailmanlaajuisesti 3-4 astetta. Suomen kohdalla tämä tarkoittaa vielä enemmän, jopa 6-8 asteen lämpenemistä. Tämä on erittäin vaarallinen tulevaisuus, sillä yli kahden asteen lämpenemisen seurauksia on erittäin vaikea ennustaa.

 

Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n uusin raportti antaa kuitenkin toivoa. Mikäli sitoudumme erittäin tiukkoihin päästövähennystavoitteisiin, meidän on mahdollista pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen.

 

SYL on valinnut eduskuntavaaleihin yhdeksi sukupolvipoliittiseksi kärjekseen ilmastonmuutoksen torjumisen. Jotta SYL voi uskottavasti puolustaa ilmastoa ja ympäristöä, on sen myös omalla toiminnallaan näytettävä esimerkkiä kestävämmistä valinnoista.

 

Liharuoan tuotanto on yksi merkittävimmistä ympäristökuormituksen aiheuttajista. Ilmastonmuutosta kiihdyttävistä päästöistä jopa viidesosa syntyy karjataloudesta. Tämän lisäksi esimerkiksi Suomessa 80% viljelyalasta käytetään tuotantoeläinten rehunviljelyyn. Yhden lihakilon tuottamiseen kuluu noin kymmenen kiloa rehua. Jos vähentäisimme eläintuotantoa, voisimme pienentää peltopinta-alaa ja metsittää nykyisellään rehuntuotannon varaamia alueita. Metsien ja muiden hiilinielujen lisäämisen merkitys ilmastonmuutoksen ratkaisussa on jatkuvasti kriittisempi, kun päästömme eivät vähene riittävän nopeasti. Lihan vähentämisellä olisi valtavat ympäristöhyödyt, terveyshyödyistä puhumattakaan.

 

Eteenpäin katsovana opiskelijaliikkeenä meidän tulee vaikuttamistyön lisäksi myös omilla toimillamme vähentää lihan osuutta ruokavaliossamme. Nuoret ovat tulevaisuuden tekijöitä, ja Suomen ylioppilaskuntien liitto yksi näkyvimpiä nuorten äänellä puhujia. Olkaamme siis linjapaperinkin mukaisesti rohkeita edelläkävijöitä ja näyttäkäämme suuntaa kestävämmän ja eettisemmän maailman puolesta!

 

Tämän ponnen hyväksyessään liittokokous valtuuttaa hallituksen valmistelemaan tulevat SYL:n tapahtumat niin, että tapahtumissa tarjoillaan ainoastaan kasvisruokaa.

 

Tälle ponnelle tukensa ovat antaneet Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja Taideyliopiston ylioppilaskunta.

Start typing and press Enter to search