Hämeenlinnanväylä ja luontoa säästävä bulevardi

Viime syksynä käytiin kiihkeää keskustelua Helsingin uudesta yleiskaavasta sen ollessa kaupunginvaltuuston päätettävänä. Nyt vaalikentillä kuulee edelleen paljon kommentteja yleiskaavasta ja kysymyksiä Keskuspuistosta sekä Hämeenlinnanväylän bulevardisoinnista. Tässä on viime syksynä kirjoittamani teksti, jossa pohdin Hämeenlinnanväylän tulevaa kaupunkibulevardia:

14-vuotiaana muutettuani Vantaalta Helsingin Lassilaan, tajusin, miten kivaa on asua noin kymmenen minuutin junamatkan päässä Helsingin keskustasta. Koulumatkat sujuivat kätevästi fillarilla Kannelmäen peruskouluun. Alueella tuli liikuttua paljon, kun seikkailtiin viisivuotiaan Väinö-koiran kanssa lähimetsissä. Yläasteen liikuntatunneilta muistuu mieleen 3000 metrin ylitys cooperin testissä Pirkkolan urheilupuiston kentällä ja lukuisat metsälenkit urheilupuistoa ympäröivillä pururadoilla.

Kun lukion jälkeen muutin Walesiin opiskelemaan, tuli kotona Suomessa käydessä fillaroitua kerta jos toinenkin Pirkkolan metsien läpi kuntosalille uimahallin nurkalle. Myös lukioaikoina pyörä kulki, kun matkat Lassilasta Kallioon kävivät nopeiten radanvartta polkien.

Alue on minulle sekä tuttu, että rakas.

Helsingin valtuustokierroksella olevassa yleiskaavassa on hehtaarin kokoisin pikselein hahmoteltu alueita, joille voitaisiin tulevaisuudessa rakentaa uusia asuntoja. Yksi kiistellyimmistä kohdista osuu Haagan ja Pirkkolan väliselle alueelle, jossa Hämeenlinnanväylää ollaan bulevardisoimassa. Hämeenlinnanväylä rajaa Keskuspuiston länsireunaa Pirkkolan liikunta-alueen kohdalla. Kaupunkibulevardit ovat yleiskaavan yksi kulmakivistä. Moottoriteitä ollaan muuttamassa kaduiksi, joiden laidoille rakennettaisiin asuntoja 80 000 uudelle helsinkiläiselle tiivistäen Helsingin kaupunkirakennetta ja levittäen kantakaupunkimaista ympäristöä laajemmalle. Tämä on noin yhtä paljon, kuin Helsingin keskustassa on asukkaita.

Olin tutustunut useisiin kirjoituksiin yleiskaavasta ja tutusta paikasta: Yleiskaavan puolesta puheenvuoroja olivat esittäneet muun muassa Vihreiden kaupunginvaltuuttetut Hannu Oskala ja Osmo Soininvaara (http://hannuoskala.fi/2016/10/yleiskaavan-puolesta/http://www.soininvaara.fi/20…/…/27/koijarvi-ja-keskuspuisto/), kuin myös maisema-arkkitehti Niilo Tenkanen analysoidessaan yleiskaavaa verrattuna Helsingin kaavoitushistoriaan (http://maisemat.net/?p=198). Yleiskaavaa vastustaviin puheenvuoroihin olin tutustunut Keskuspuiston puolesta -ryhmän toimesta (https://www.facebook.com/keskuspuistonpuolesta/) sekä ympäristöjärjestöjen arvometsäaloitteeseen (https://helsinginmetsat.fi/about/). Kun sattui aurinkoinen lauantaiaamupäivä, ja äiti pyysi syömään Lassilaan, ajattelin lähteä tsekkaamaan, mitä Haagalle ja Pirkkolalle kuului näin lokakuussa.

Fillaroin radan vartta kohti Lassilaa, kuten aina junnuna. Hämeenlinnanväylän kohdalta lähdin kulkemaan hiekkatietä pohjoiseen Haaganpuroa seuraillen. Kuljin koko kaavaluonnoksissa rakennetuksi ehdotetun alueen läpi. Vastaan tuli satunnaisia ulkoilijoita, lenkkeilijöitä ja koiranulkoiluttajia. Moottoritien veiressä autojen tasainen humina oli läsnä koko matkan.

Kaupunkisuunnitteluviraston tekemässä viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelmassa on luonnosehdotuksia mahdollisesta Hämeenlinnanväylän bulevardin reunaa rajaavasta rakentamisesta. Kolmesta vaihtoehdosta vain yksi, matalaa ja väljää rakentamista esittävä luonnos yltäisi yleiskaavassa olevaan, pikseleillä piirretyn viitteelliseen rakentamisen reunaan saakka. Sekä ensimmäinen, vaihtelevaa rakentamista, että toinen, korkeaa ja tiivistä rakentamista kuvaavat luonnokset jäävät kauaksi tästä viitteellisestä rajasta. Nämä rajat päätetään vasta asemakaavavaiheessa, kun aluerajauksia tarkastellaan lähemmin. Kaikissa luonnoksissa eläinten hautausmaa, palstaviljelmäalue ja metsittyneet alueet jäävät koskemattomiksi. Matalaa ja väljää luonnosta lukuunottamatta myöskään Pirkkolan urheilupuiston laidalla olevaan metsään ei olisi tulossa kuin kortteli tai kaksi.

Suurin osa luonnoksissa rakennettavaksi osoitetusta alueesta on Hämeenlinnanväylän moottoritien melualuetta sekä virkistysarvoiltaan alhaista pensaikkoa ulkoilureitin ja moottoritien välissä. Metsäläntien liittymän tilalle voitaisiin rakentaa useampikin kortteli koskematta muuhun kuin nurmikenttään ja moottoritien kiertoliittymiin.

Hämeenlinnanväylän bulevardisointi tekisi alueella liikkumisesta miellyttävämpää. Alueelle voitaisiin hyvin myös rakentaa korttelirivi suojaamaan ulkoilualuetta ja metsän rauhaa autotien melulta ja pölyltä. Metsästä päin saavuttaessa kohtaisin mielelläni ensin hyvin suunnitellun rakennuksen, kuin autotien. Suunnitelmissa voitaisiin hyvin ehdottaa korttelirivin jatkamista pohjoisemmaksi aina Kehä ykköseen saakka. Tämä toisi lisää rauhallisuutta Pirkkolan metsissä liikkuville rajaamalla Keskuspuistoa inhimillisemmin kuin nykyinen moottoritie ja samalla lisäisi myös suunnitelman asuntokapasiteettia.

Yleiskaava ei tuhoa Keskuspuistoa. Alueet joille rakentamista on osoitettu, ovat vähäisessä käytössä moottoritien laitamina. Paremmassa käytössä ne olisivat asuntoina, joista uudet helsinkiläiset voisivat ihailla pihaltaan alkavaa komeaa Keskuspuistoa. Itse metsään ei juurikaan olla luonnoksissa koskemassa.

Kannustan jokaista asiasta kiinnostunutta tutustumaan erilaisiin ehdotuksiin alueen kehittämisestä, mutta ennen kaikkea käymään paikalla tutustumassa näihin kiisteltyihin kohtiin. Toivotaan, että yleiskaava etenee kaupunginvaltuustoon, sillä tämä yleiskaava on käänteentekevä Helsingin kaupunkisuunnittelussa. Se mahdollistaa kestävän, luontoystävällisen, tehokkaan ja toimivan kaupungin rakentumisen säilyttäen Helsingin kaavoitushistoriassa ennennäkemättömän paljon kaupunkiluontoa samalla mahdollistaen satojen tuhansien uusien helsinkiläisten asumisen.

Sameli Sivonen
Arkkitehtiopiskelija ja keskuspuiston ystävä
Ehdolla kuntavaaleissa Helsingissä numerolla 715

Start typing and press Enter to search