Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan ohjausryhmä 26.10.2017

Eilen oli ensimmäinen Helsingin seudun maakuntakaavan ohjaustoimikunnan kokous! Oon toimikunnassa toinen Helsingin vihreiden edustaja yhdessä apulaispormestari Anni Sinnemäen kanssa. Meidän lisäksi vihreitä on myös Espoosta, Vantaalta ja Kirkkonummelta. Nyt aletaan tekemään Uusimaa 2050 -kaavaa, ja ryhmä toimii työtä valmistelevana ja ohjaavana toimikuntana.

Maakuntakaava on dokumentti, jolla ohjataan paikallista kaavoitusta ja koetetaan sovittaa alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä isompia linjoja yhteen. Maakuntakaavassa määrätään esimerkiksi merkittävien liikenneväylien, luonnonsuojelualueiden tai asutuskeskuksien paikkoja.

Uusimaa 2050 kaava tulee muodostumaan neljästä eri kaavasta: rakennekaavasta, joka kuvaa yleispiirteisesti Uudenmaan kehitystä, sekä kolmesta eri alueita käsittelevästä vaihemaakuntakaavasta: Itä- ja Länsi-Uusimaa sekä Helsingin seutu. Kaavalle on nyt luotu suunnitteluperiaatteet, joiden pohjalta kaavatyötä lähdetään tekemään. Periaatteet ovat pääpiirteissään todella hyvät: puhutaan paljon rakentamisen keskittämisestä jo rakennetuille alueille sekä aluekeskustoihin, kaupan yksiköiden ohjaamisesta keskustoihin kehämarkettien sijaan sekä aluekeskustojen omiin vahvuuksiin keskittymisestä. Myös viheryhteyksien säilyttämisestä ja luonnon monimuotoisuudesta on maininnat sekä kaupunkikeskusten välisistä yhteyksistä.

Kokouksessa Annin varana toiminut Otso Kivekäs nosti hyvin esille mm. luonnon monimuotoisuuden huomioonottamisen myös muilla, kuin viheralueilla sekä Uudenmaan hiilineutraaliustavoitteen kunnianhimoistamisen vuodesta 2050 esimerkiksi vuoteen 2030, mikä on esimerkiksi Espoon ja muiden HINKU-kuntien tavoitteena. Myös Helsinki asetti uudessa strategiassaan tavoitteekseen hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Itse taas nostin esiin keskustojen väliset yhteydet ja toivoin näiden edistämiseen myös mainintaa raideliikenteestä, joka on paitsi tutkitusti mieluisinta joukkoliikennettä ihmisille, myös tehokas ja ekologinen tapa hoitaa keskustojen välisten massojen liikenne.

Tavoitteiden perusteella olemme saamassa hyvän maakuntakaavan. Nyt pitää vain pitää huolta, että tavoitteet myös toteutuvat kartoissa, kun niitä aletaan piirtämään.

Täältä voit tsekata kaikki seitsemän suunnitteluperiaatetta, mitä kaavalle on asetettu: https://docs.google.com/document/d/1SxVobbfLXT4FRLDj3VA_EkhYBjup8eOvP0pM__ehBL0/edit?usp=sharing

Start typing and press Enter to search