IPCC: Ilmastopolitiikkaan tarvitaan lisää kunnianhimoa

Tänään on julkaistu kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n uuri raportti. On vielä mahdollista pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen, mutta se vaatii suuria muutoksia nykyiseen politiikkaan. Nykyiset toimet eivät riitä.

1,5 ja kahden asteen väliset erot suuria ja vaarallisia. Inhimillisen kärsimyksen määrä kasvaa kaksinkertaiseksi ja erityisesti arktinen luonto kärsii valtavasti jos maapallon keskilämpötila nousee kaksi astetta 1,5 sijaan. On todella tärkeää pitää 1,5 astetta tavoitteena ja nostaa politiikan kunnianhimoa. Esimerkiksi Suomen nykyisen hallituksen ilmastotoimet tavoittelevat kahden asteen lämpenemistä 1,5 sijaan.

Pelkästään hetkellinenkin keskilämpötilan nousu yli 1,5 asteen aiheuttaa tuskallisia muutoksia, joista osa saattaisi jäädä pysyviksi. Kahden asteen nousu tuohaisi esimerkiksi koralliriutoista yli 99% ja sulattaisi Grönlannin jäätiköt. Kun ikijäät alkavat sulaa, kiihdyttää se ilmastonmuutosta entisestään. Vaaleat jäätiköt heijastavat auringonvaloa pois toisin kuin tumma meri tai sulava jää. Jäätiköiden sulaessa myös merenpinta nousee, mikä vaarantaa ihmiselämän suurella osalla niistä alueista, millä ihmiset nykypäivänä asuvat.

Kaikista pahiten ilmastonmuutoksen seuraukset sattuvat niihin, jotka ovat kaikista vähiten ilmastonmuutosta aiheuttaneet: maailman köyhimmät ihmiset asuvat alueilla, joihin länsimaiden ylikulutus ja päästöt aiheuttavat suurimmat ongelmat. Merenpinnan nousu uhkaa rannikkoalueilla asuvia. Samaan aikaan kuivuus tuhoaa viljelysadot ja tuottaa ongelmia vedensaantiin.

2050 mennessä päästöjen ja ilmakehästä poistetun hiilen määrä tulee olla sama. Tämä vaatii suuria päästövähennyksiä, mutta myös suurta hiilinielujen kasvattamista ja hiilen talteenoton edistämistä.

Panostukset vähäpäästöiseen energiaan tulee tuplata. Lihansyöntiä on vähennettävä paljon ja kasvisruokaan siirtymiseen kannustettava. Tämä mahdollistaa myös hiilinielujen kasvattamisen, kun maatalouteen käytetty pinta-ala pienenee. Metsien määrää tulee lisätä koko maailmassa.

Raportin tärkein sanoma onkin, että meidän on mahdollista saada kehitys vakiintumaan 1,5 asteeseen, mutta se vaatii voimakkaita poliittisia toimia. Ei ole aikaa odotella, vaan on toimittava. Niin Pariisin ilmastosopimuksen kautta koko maailman tasolla, mutta vielä kunnianhimoisemmin Euroopan unionin ja Suomen omissa tavoitteissa. Meillä ei ole aikaa vain odotella seuraavia vaaleja, vaan myös nykyisen hallituksen tulee ottaa raportti tosissaan ja nostaa tavoitetaso niin, että Suomi on 1,5 asteen kehityskulussa kahden asteen sijaan.

Start typing and press Enter to search