Lakkautetaan syrjivä asevelvollisuus

Maanpuolustukseen ja turvallisuuteen liittyvät uhkakuvat eivät ole pätevä syy sukupuolisyrjinnälle.

Suomen perustuslaki sanoo ”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen — vakaumuksen, mielipiteen — tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”, mutta jostain syystä tämä ei kuitenkaan päde asevelvollisuuden kohdalla. Suomalaiset joko ovat yhdenvertaisia lain edessä sukupuolesta, vakaumuksesta tai uskonnosta riippumatta, tai sitten he eivät ole. Miehiä koskettava asevelvollisuus on törkeää syrjintää, joka pitää lakkauttaa.

Asevelvollisuus on paitsi epätasa-arvoinen, myös kallis, tehoton ja vanhanaikainen tapa puolustaa maata. Sodat, joissa rintamamiehet puolustavat maata päälle hyökkääviä vihollisjoukkoja vastaan on menneisyyttä – 2020-luvun turvallisuusuhkia, kuten ilmastonmuutosta ja eriarvoisuutta, ei ratkaista tehottomalla asevelvollisuusarmeijalla.

Syrjivä asevelvollisuus on lakkautettava ja maanpuolustus hoidettava muulla tavoin.
Ensimmäinen askel asevelvollisuuden lakkauttamiseksi on kutsuntojen ulottaminen kaikille ja aseistakieltäytymisestä seuraavasta rangaistuksesta luopuminen. Pitemmällä aikavälillä tavoitteena on oltava vapaaehtoinen asevelvollisuus, jossa valitaan sopivimmat ja halukkaimmat sukupuolesta riippumatta, ja puolustuskyvystä ja -valmiudesta huolehtiminen esimerkiksi syventämällä puolustusyhteistyötä niin Pohjoismaiden kuin Euroopan unioninkin sisällä.

Auta rakentamaan tasa-arvoisempaa Suomea ja lahjoita kampanjaan: http://lahjoita.vihreat.fi/sameli-sivonen

ja tule mukaan tekemään kampanjaa liittymällä tukiryhmään: http://facebook.com/groups/samelinjengi/

Start typing and press Enter to search