Nuoret mukaan päättämään!

Nuorten osallistuminen on tosi tärkeää. On iso ongelma, et nuoret eivät osallistu politiikkaan ja äänestää niin vähän. Kyse ei oo siitä, etteikö meitä nuoria kiinnostaisi poliittiset kysymykset – nuorisobarometrit ja muut tutkimukset osoittavat, että nuoret ovat aiempaa enemmän kiinnostuneita poliittisista kysymyksistä, erityisesti tasa-arvoon ja ympäristönsuojeluun liittyvistä sellaisista. Nuoret lähinnä valitsee toisenlaisia tapoja osallistua, esimerkiksi kuluttamalla poliittisesti tai osallistumalla yhden asian liikkeisiin. Ne on tärkeitä juttuja, mutta eivät aina riitä.

Meidän tulee kannustaa nuoria osallistumaan vaaleissa. Jos nuoret eivät äänestä, nuorten asiat eivät koskaan pääse poliittisen päätöksenteon agendalle ja jatkossakin tehdään politiikkaa, joka on pois juuri nuorten tulevaisuudesta. Hyvä esimerkki tästä on esimerkiksi eläkekeskustelut tai viimeisimpänä koulutusleikkaukset. Yhtä lailla kunnat tekee nuoria lähellä olevia päätöksiä, siksi on tärkeää, että just sä äänestät tulevissa vaaleissa.

Kadulla flaikkua jakaessani oon kuullut monesti, että nuoret ajattelevat etteivät he tiedä tarpeeksi politiikasta vaikuttaakseen. Oikeasti meidän nuoret ovat Euroopan kärkitasoa poliittisessa tietämyksessä, mutta jostain kiikastaa kun omaan tietotasoon ei uskota. Meidän poliittinen järjestelmä on aika monimutkainen. Meillä äänestetään sekä puoluetta että henkilöä ja media ei tee siitä kauheasti helpommin ymmärrettävää: usein nostetaan henkilöitä ja heidän tekemisiään vahvasti esiin jättäen puolueen taustalle. Meidän järjestelmässä jokainen ääni on kuitenkin ääni sen ehdokkaan puolueelle. Se on tärkeää muista äänestyskopissa.

Ei ole helppoa ratkaisua siihen, miten nuorten osallistumista voidaan lisätä. Mutta on monia juttuja, joita pitäisi tehdä. On tärkeää, että politiikka tavoittaa nuoret. Kouluissa pitää entistä voimakkaammin ja enemmän opettaa yhteiskuntaoppia (erityisesti kaikilla koulutuslinjoilla ja -asteilla). Puolueiden pitäisi päästä esittäytymään kouluissa, jotta ne pystyvät tekemään poliittisia linjaeroja selviksi. Poliitikkojen ja ehdokkaiden pitää tavoittaa nuoret, kysyä mitä he kaipaavat, kuunnella ja toteuttaa. Ei riitä, että toivotaan nuoria mukaan tai puhutaan osallistumisen tärkeydestä, jos kuitenkaan ei anneta aitoa vaikuttamisen paikkoja tai mennä nuorten luokse.

On paljon mitä ihan rakenteellisesti pitäisi muuttaa politiikassa. Ei riitä, että puhutaan nuorten tavoittamisesta, jos nuorten ei ole oikeasti helppo päästä mukaan poliittisen toimintaan ja muuttaa vaikkapa puolueiden linjoja. Puolueiden pitää ottaa nuoret mukaan vaikuttaviin pöytiin ja antaa mahdollisuus vaikuttaa tehtyyn politiikkaan. Jos omalla osallistumisellaan ei voi vaikuttaa tehtyyn politiikkaan, se passivoi väkisinkin.

Mä oon Vihreissä päässyt oikeasti vaikuttamaan ja tosi nopeasti. Ennen kuin kunnolla edes lähdin mukaan toimintaan, pääsin Vihreiden nuorten liittokokouksessa vaikuttamaan nuorisojärjestön linjoihin, puheenjohtajaan ja hallitukseen ja paria kuukautta myöhemmin puoluekokouksessa äänestämään koko puolueen linjoista. Se tietenkin motivoi lisää vaikuttamaan puolueen arvoihin ja lähtemään aktiivisemmin mukaan toimintaan. Tän takia nuorten kuuleminen ja meille tilan antaminen on tärkeää: se motivoi osallistumaan politiikkaan jatkossakin.

Kuntavaalit käydään 9.4. Käytä ääntäsi!

Start typing and press Enter to search