OECD:n keinoin Ympäristölle hyvä ja tasa-arvoa lisäävä veropolitiikka

Puhe puoluevaltuuskunnassa 3.3.2018

Teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD julkaisi keskiviikkona Suomea koskevan maaraportin. Uutisointi keskittyi pitkälti heikosti valmisteltujen sosiaaliturvamallien vertailuun ja aivan liian vähälle huomiolle jäivätkin loistavat veropoliittiset uudistukset.

OECD ehdottaa kiinteistöveron nostoa ja säätämistä niin, että se vastaisi entistä paremmin myös kiinteistön arvoa, asuntolainojen korkovähennysoikeuden poistoa, ympäristöverojen nostoa sekä ympäristölle haitallisten tukien poistoa ja arvonlisäverokantojen yhtenäistämistä.

No miksi nämä olisivat niin mahtavia uudistuksia?

Kiinteistövero on vero, joka ei haittaa talouden toimintaa, se ei kohdistu vaihdantatilanteisiin, kuten palkanmaksuun tai ostotapahtumiin. Kiinteistövero myös kohdistuu heihin, ketkä jo omistavat, joten se myös tasoittaa yhteiskunnan varallisuuseroja.

Asuntolainojen korkovähennysoikeuden poisto vähentää asunnon omistajien etuoikeutta verrattuna vuokra-asujiin. Vuokra-asumisen lisääntyminen lisää työvoiman liikkuvuutta ja talouden toimeliaisuutta.

Ympäristöverojen noston hyötyjä ei varmaankaan teille tarvitse perustella. Ympäristölle haitallisista tuista OECD mainitsee mm. nyt madallettujen dieselin, turpeen ja teollisuuden energiaverojen noston sekä maataloustukien vähentämisen.

Arvonlisäverokantojen yhtenäistäminen on myös tasa-arvoteko. Alemmat ALV-kannat ovat tuki niille, jotka käyttävät enemmän rahaa näihin tuotteisiin. Siis rikkaille. Pienituloisia meidän kannattaa tukea riittävällä perustulolla sen sijaan, että annamme verohelpotuksia niille, kenellä on jo rahaa.

Monet näistä löytyvät jo vihreiden veropoliittisista linjauksista. Nostakaamme siis näitä rohkeasti esiin ja olkaamme ylpeitä siitä, että veropolitiikkamme on sekä talouden toimeliaisuutta että yhteiskunnan tasa-arvoa lisäävää. Vaaditaan myös hallitukselta veropolitiikkaa, joka luo ympäristölle parempaa ja yhdenvertaista Suomea.

Start typing and press Enter to search