Onnellisesta kaupungista löytyy toimivat mielenterveys-palvelut

Hyvää kansainvälistä onnellisuuden päivää! YK viettää onnellisuuden päivää nostaakseen esiin, kuinka onnellisuuden lisääminen pitäisi olla kaiken poliittisen toiminnan tavoitteena. Näin myös Helsingissä. Rakennetaan kaupunkia, jossa ihmiset kohtaavat toisiaan, jossa on vähemmän eriarvoistumista niin alueellisesti kuin yksilöidenkin tasolla. Rakennetaan kaupunkia, johon mahtuu muuttamaan entistä useampi tänne haluava ja johon jokainen on tervetullut henkilökohtaisista ominaisuuksistaan huolimatta. Helsinkiä, jossa ei syrjitä ja jossa välitetään toisista.

Onnellisuutta lisätäkseen kaupungin on tärkeää pyrkiä ehkäisemään monia onnettumuutta aiheuttavia asioita. Yksi hyvistä ehkäisykeinoista on toimivat mielenterveyspalvelut, joille on jatkuvasti valtava kysyntä, mutta joissa erityisesti nopean hoidon resurssit eivät tunnu riittävän. Suomalaisista nuorista neljäsosalla esiintyy jokin mielenterveyden häiriö. Yleisimpiä näistä ovat mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt, joita esiintyy noin 15 prosentilla nuorista. Opiskelijoiden keskuudessa joka viides mies ja yli kolmannes naisista on kokenut mielenterveyshäiriöitä. Näiden ennaltaehkäisy ja nopea hoito on todella tärkeää paitsi nuoren itsensä vuoksi, myös kunnan talouden kannalta. Syrjäytynyt nuori maksaa joidenkin arvioiden vuoksi jopa miljoona euroa yhteiskunnalle puhumattakaan niistä nuoren henkiökohtaisista kokemuksista, joille ei hintaa voi edes laittaa.

Helsingissä tulee päästä hoitoon nopeasti ja helposti. Nuorella tulee aina olla turvallinen olo, että apu on lähellä, kun sitä tarvitsee.

#InternationalDayOfHappiness

Start typing and press Enter to search