Suomi, jossa koulutus on maksutonta

Maksuton koulutus on yksi hyvinvointivaltiomme valttikortteja ja peruspilareita. Se takaa aidosti tasa-arvoisen vaihtoehdon jokaiselle taustasta riippumatta hakeutua korkeakoulutukseen. Tasa-arvoisen koulutuksen ansiosta suomalaisten hyvinvointierot kuuluvat maailman pienimpiin, yhteiskuntamme on tunnettu rauhallisuudestaan ja suomalainen osaaminen on tunnetuin vientituotteemme.

Korkeakoulutukseen panostaminen ja kannustaminen opiskelijoiden toimeentulolla oli keino, jolla tästä osaamisesta pidettiin kiinni myös edellisen laman yli. Suomalaisten koulutustaso on noussut tasaisesti läpi vuosikymmenten, sillä sen on nähty tuottavan lisäarvoa yhteiskunnalle ja siksi koulutukseen on panostettu. Nyt kuitenkin keskustelun suunta on muuttunut: Taloudellisesti tiukassa tilanteessa yhteiskunnalliseen keskusteluun nousee koulutuksen rahoittaminen lukukausimaksuilla, julkisen talouden sopeutukset kohdistetaan juuri koulutukseen ja opiskelijoiden toimeentuloon, ja ulkomaisilta opiskelijoilta kerätään jo maksuja. Tämän on loputtava.

Pienenä maana ja tarvitsemme kaikki osaajamme mukaan – ei vain ne, joilla on riittävästi rahaa tai riskinottokykyä. Pienenevien ikäluokkien vuoksi tarvitsemme myös ulkomaista osaamista, jota tulisi lukukausimaksuilla ja tiukoilla oleskelulupasäätöksillä karkottamisen sijaan houkutella tänne. Koulutettu kansa ja maailmanluokan osaaminen on se, millä me pystymme kilpailemaan kansainvälisesti. Yhteiskunta, jossa ihmiset kouluttautuvat pärjää myös tulevaisuuden muuttuvassa maailmassa paremmin. Siksi myös päätöksenteon suunnan tulee muuttua.

Maksuttomuus yksin ei kuitenkaan riitä. Koulutuksesta on tehtävä entistä saavutettavampaa ja pyrittävä houkuttelemaan koulutuksen piiriin myös niitä, jotka sinne eivät perinteisesti ole hakeutuneet. Koulutuksen periytyvyys on kasvussa – ihmiset hakeutuvat entistä useammin samanlaisiin töihin kuin vanhempansa. Tämä kehitys tulee pysäyttää, ja siihen tulee keskittyä koko koulutuspolun matkalta. Meidän täytyy huolehtia siitä, että jokaisesta peruskoulusta saa pohjan tähdätä yhtä korkealle ja jokainen aikuinen nuoren elämässä osaa tukea heidän unelmiaan. Jokaisella tulee olla aito mahdollisuus, ei vain juhlapuheissa.

Start typing and press Enter to search