Toimivassa kaupungissa löytyy myös varhaiskasvatus läheltä

Hyvää valtakunnallista varhaiskasvatuksen päivää! Varhaiskasvatus on yksi kunnan tärkeimpiä tehtäviä. Siksi on tärkeää, että Helsinkiin tullaan valitsemaan päättäjät, jotka välittävät varhaiskasvatuksen laadusta myös tulevaisuudessa.

Suomen hallitus leikkasi varhaiskasvatuksesta ja poisti subjektiivisen päivähoito-oikeuden. Helsinki ei kuitenkaan lähtenyt tähän mukaan, vaan jättiläismäisten päivähoitomaksukorotusten sijaan Helsingissä varhaiskasvatukseen budjetoitiin lisää rahaa, jotta tulevaisuudessakin jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen vanhempien työtilanteesta huolimatta.

Tulevalla valtuustokaudella meidän tulee pitää huolta, että varhaiskasvatuksen ryhmäkoot säilyvät riittävän pieninä. Lapsen kasvun ja kehityksen kannalta on oleellista, että ohjaajia on riittävästi ja että hoidolle jää aikaa. Varhaiskasvatus on osa elinikäistä oppimista, ja sillä on vaikutusta myös lapsen tulevaisuuden kehitykseen ja koulu-uraan. Tähdätään kohti maksutonta varhaiskasvatusta. Se takaa lapselle mahdollisuuden osallistua pedagogiseen opetukseen perheen tulotasosta riippumatta ja vapauttaa vanhempia ja erityisesti äitejä takaisin työelämän pariin.

Varhaiskasvatus on myös lapsen sosiaalisen kehityksen kannalta tärkeää. Pidetään huolta, että päiväkoteja löytyy kävelymatkan päässä jokaisen helsinkiläisen luota. Näin lapsen kaveripiiri alkaa muodostua jo päiväkoti-iässä lähialueen ystävistä. Laadukkaalla päivähoidolla voidaan ehkäistä tehokkaasti myös myöhempää syrjäytymistä, kun kiinnittyminen yhteisöön on vahvempaa. Syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle miljoonan – ja nuorelle itselleen rahassa mittaamattomia asioita. Se, mitä voimme tehdä lastemme paremman tulevaisuuden eteen jo varhaiskasvatuksessa, ei saa olla resursseista kiinni.

Kaupungin kasvaessa meidän tulee ottaa huomioon, että nykyään yhä useampi lapsiperhe haluaa asua kaupungissa naapurikuntien omakotialueiden sijaan. Kun kaupunki tiivistyy, meidän tulee kaavoittaa myös enemmän lähipalveluita tiivistyville sekä uusille kaupunkialueille. Helsingin väestöennusteet on ylitetty moneen otteeseen. Niinpä kaavoitetteassa uusia päiväkoteja, ammutaan mieluummin vähän yli väestöennusteista kuin jätetään lapsia ilman lähialueen hoitopaikkaa. On tärkeää, että lapsilla on riittävästi tilaa kasvaa ja oppia uutta maailmasta.

Start typing and press Enter to search