Verotuksen tulee ohjata kohti tasa-arvoista ja ekologisesti kestävää hyvinvointivaltiota

Puhe puoluevaltuuskunnassa 1.12.2017

Verotuksen tärkein tehtävä on kerätä rahaa valtion kassaan.

Miten rahoitetaan hyvinvointivaltio tulevaisuudessa, kun työelämä muuttuu ja pirstaloituu. Enää ei ole oletus, että samassa työsuhteessa oltaisiin loppuelämä, saatika edes seuraavaa viittä vuotta.

Keskiluokka, jonka työstään maksamiin veroihin valtiomme tulot pitkälti nojaavat, pienenee, kun työelämässä korkeasti palkatut asiantuntijatyöt, mutta erityisesti matalasti palkatut ja lyhytkestoiset pätkäduunit lisääntyvät.

Siksi huoli hyvinvointivaltiomme veropohjan murenemisesta on aiheellinen.

Siksi tulevaisuuteen katsovana puolueena me, Vihreät, olemme suorastaan velvoitettuja miettimään uusia tapoja rahoittaa hyvinvointivaltiomme.

Puhumme usein omaisuuden verottamisesta, mutta pääomien verottaminen on vaikeaa, sillä pääomat on globaalissa taloudessa suht helppo piilottaa bahamalle.

Esimerkiksi kiinteistöjä, ja erityisesti niiden alla olevaa maata ja sen arvoa, on huomattavasti vaikeampi piilottaa ulkomaille, vaikka niihin on kerääntynyt valtavia määriä arvoa, jonka verotus on todella alhaista. Maan arvoa verottamalla verotamme myös juuri niitä, kenellä on varaa veroja maksaa – se on siis myös tasa-arvoteko yhteiskunnassamme.

Toinen, juuri sellaiseen omaisuuteen, jota ei voi helposti piilottaa tai viedä ulkomaille, osuva vero on luonnonvaravero. Meidän tulisi verottaa sitä, että luonnostamme saadaan taloudellista hyötyä. Tämä myös hillitsisi luonnonvarojen ylikulutusta ja säästäisi maamme luontoa.

Rahan keräämisen lisäksi verotuksen toinen tärkeä tarkoitus on kulutuksen ohjaaminen. Tämän tarkoituksen vuoksi esimerkiksi loppuviikosta esiin nostettu ajatus robottiverosta on aivan päätön. Meidän tulisi nimenomaan kannustaa siihen, että teollisuutemme tekee panostuksia tehokkaampaan teknologiaan. Näin tuottavuutemme kehittyy, jolloin pienemmillä resursseilla saadaan aikaan enemmän.

Ohjataan kulutusta mieluummin luomalla esimerkiksi hiilivero, jolla ohjataan kulutusta kestävämpään kulutukseen ja kannustetaan kiertotaloutta edistäviin toimenpiteisiin.

Vihreinä me olemme se joukko, jonka tehtävänä on luoda visio tulevaisuuden kestävästä hyvinvointivaltiosta.

Hyvinvointivaltiosta, joka myös verotuksellaan luo tasa-arvoisempaa ja ekologisesti kestävämpää maailmaa!

Start typing and press Enter to search